adultera


adultera
shkelëse e besnikërisë bashkëshortore

Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese. 2013.